Ďalšie služby

 • Migrácia webov (z hostingu na iný na hosting a pod)
 • Registrácia domén, zmena vlastníka domény, zmena registrátora (asistované poradenstvo)
 • Nastavenie mailových schránok (vytvorenie, konfigurácia, presmerovanie, nastavenie spam filtrov a pod)
 • Odstraňovanie mailového konta z blacklistov
 • Analýza a odstranovanie chýb – WordPress + WooCommerce (Debug)
 • Multijazyčnosť (WPML a pod)
 • Implementácia ssl certifikátov (https)
 • Stavebný dozor a dohľad pri realizácií zákazky v oblasti IT
 • Správna migrácia starého webu na nový (bez straty Google pozícií)
 • Platobné brány a školenie do systému platieb a manažmentu
 • Poradenské a konzultačné služby
 • Virtuálne meny,kryptomeny a penaženky
 • Kontrola zákonných náležitostí pre e-shopy
 • ďalšie služby zamerania IT technickej podpory na https://pomocnadialku.sk

Potrebujete viac informácií?

Sme tu pre Vás.